Kodėl tai yra tiesa?

Speaker Kęstutis Malinauskas  
Language LT
Stage Events
Type Workshop
Description

Žinojimą/gebėjimą galime suskirstyti į dvi dalis - intuityvų ir intelektualų. Intuityvus žinojimas (pvz. mokėjimas važiuoti dviračiu) negali būti išreikštas žodžiais. O intelektualus žinojimas gali būti išreikštas žodžiais ir iš jų sudarytais teiginiais, kurie aprašo idėjas. Idėjos tarpusavyje siejasi logika ir dažniausiai sudaro tam tikras filosofines sistemas.

Teiginiai susideda iš žodžių - terminų, kurie gali turėti skirtingas reikšmes, naudojamas skirtinguose kontekstuose. Teiginiai vienas su kitu siejasi argumentais, o galiausiai tam tikri teiginiai turi būti priimti kaip baziniai faktai, pasiekiami per žmogaus patirtis. Vykstant diskusijoms, ypač kai yra dvi ar daugiau tikrai nesutariančių pusių, dažniausiai prasideda nesutarimai dėl teiginių teisingumo. Tai vyksta dėl žmogiškų klaidų, nesuvokimo kaip veikia logika ir dedukcija/indukcija, ar dėl nepalankių faktų ar išvadų ignoravimo. Tai yra sudėtingas reikalas, todėl šis darbas istoriškai buvo paliktas filosofams ir mokslininkams. Tai dažniausiai yra socialinė problema, bet mes į ją galime pažiūrėti iš techninės pusės. Mes šiandien galime pabūti hakeriais ir naudodami naujos kartos įrankius pabandyti išspręsti šią sudėtingą problemą.

Pabandysime paanalizuoti kodėl vieni ar kiti teiginiai yra laikomi teisingais, o kiti neteisingais. Kaip mes žinome, kas yra tiesa, o kas netiesa?

Dirbtuvių metu padarysiu trumpą pristatymą, o po to susiskaidysime į grupes ir pabandysime paanalizuoti jūsų pasirinktas aktualias problemas. Darbui grupėse naudosimės internetine platforma, kuri įgalina tokį analizavimo būdą.

Requirements for attendees

Dalyviai turėtų turėti laptopus