Offline-first WEB

Speaker Aurelijus Banelis   https://github.com/aurelijusb
Language LT
Stage Digital
Type Presentation
Description

English

tl;dr How to make WebSite browsable offline

Originally was planning to make presentation in Lithuanian, but if there will be demand – could present in English as well. Slides are in English

There is a rise in Progressive web apps in making WebSites usable offline. As with programming paradigms – restrictions can bring new perspective.

After this presentation you will:

 • Understand basic principle, how WebSite can feel online, while being without internet connection
 • Know where to start to start learning Progressive Web technologies
 • Get new ideas to solve modern web problems (Slow loading, GDPR, data-driven decisions)

Presentation will include:

 • Overview of Website evolution (from The First Website till switch to Offline/Progressive Web)
 • Architecture principles to make high quality offline WEB experience
 • Overview how following those principle can solve problems of nowadays Web
 • Links to start learning Progressive Web

Material:

Lietuviškai

Trumpai tariant: pranešimas kaip interneto svetainės gali būti naršomos be interneto

Originaliai planavau kalbėti lietuviškai, bet esant poreikiui galėsiu pristatyti ir anglų kalba. Skaidrės angliškos

Vis populiarėja Progressive web apps technologija, skirta pritaikyti interneto svetaines patogiai naudoti ir be interneto ryšio. Kaip ir su programavimo paradigmomis – apribojimai gali pasiūlyti naujų galimybių.

Po šio pranešimo Jūs sužinosite:

 • Bendrą principą, kaip galima naršyti svetainę, lyg būtų interneto ryšis, bet realiai interneto ryšiui dingus
 • Žinosite, nuo ko pradėti norint sukurti ir savo svetainę kaip Progressive web app
 • Naujų idėjų, kaip spręsti šių laikų Interneto svetainių patogumo problemas (lėtas užsikrovimas, Duomenų apsaugos pranešimai, duomenimis paremti sprendimai)

Pranešime bus:

 • Interneto svetainių evoliucija: nuo pirmosios interneto svetainės iki perėjimo į veikimo be interneto ryšio.
 • Architektūros principus, kaip kurti interneto svetaines, kad jas būtų galima naudoti patogiai ir be interneto ryšio
 • Pateiktos idėjos, kaip sekant minėtus principus galima išspręsti dažnas šių laikų Interneto svetainių patogumo problemas
 • Nuorodos ir pasiūlymai, nuo ko pradėti mokytis PWA technologijos

Medžiaga:

Requirements for attendees

Technical/Software background is preferable – but there will be more overview/pictures (compared to deep dive into terminology or code)